top of page

Luke 21 : Følelser

Følelser er til for å hjelpe, guide og beskytte oss.

De gir oss informasjon.


De kan oppleves intenst, moderat - eller som et lite streif av en vind.

Varmt eller kaldt, likegyldig eller opprivende....


Hvordan er følelser for deg, og hvordan er ditt register?Jeg kan kjenne glede som kriblende bobler i hele kroppen, mens tristhet og sorg gjør meg sår, tung og nummen. Jeg kan kjenne igjen angsten som en klump i magen, eller en klo i hjertet, mens når jeg fylles med ømhet og hengivenhet kjenner jeg meg åpen, myk og varm.


Våre erfaringer ledsages av følelser, og på en slik måte blir også følelser hukommelse. Vi lagrer våre minner i relasjon til følelser, og følelser blir som mentalt lim – som binder sammen minner, tanker og kroppslige reaksjoner. Alle følelser har sine spesifikke ansiktsuttrykk og tilhørende fysiologi.


For de fleste av oss er følelser vanskelig. De er knyttet opp til verdier, familie og kultur.

De smitter og kan slå rot i grupper – for eksempel innad i en familie eller på jobben.


Følelser må læres, og hvordan vi lærer å forholde oss til ulike følelser tidlig i livet kan være avgjørende for hvordan vi møter de samme følelsene senere. Noen ganger kan det være for vondt å kjenne på de ulike følelsene og vi dytter dem bort. Undertrykker de. Da går vi glipp av viktig informasjon. Men det kan også være viktig for å overleve når følelsene blir for overveldende.


I gestaltterapi jobber vi ofte med følelser og andre elementer i livet i polaritetspar. Glede og sorg. Frykt og lyst. Lys og mørke. Smerte og behag. Målet er å få et mer bevisst forhold til hvordan vi forholder oss til de ulike følelsene, og hvordan de preger oss.Følelser er en del av livet - på godt og vondt. Vi kan lære å regulere de.


Bevisste følelser hjelper oss til frivillig å finjustere hvordan vi oppfører oss.


Vi kan enklere lese informasjonen i følelsene og skjelne mellom dem, og dermed også lettere navigerer sosialt. Gjennom å få mer kontakt med følelsene våre, kan vi få tak i hukommelsestrådene – erfaringene som preger våre tolkninger av omgivelsene og oss selv.


Noen dager er det lettere. Andre dager vanskelig.


Hvordan er følelsen(e) i dag?


Alt godt, Nanette

41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page