top of page
solitåke.jpeg

Gestalt som metode

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi hvor vi ser mennesket som én helhet. Gjennom samtaler og oppmerksomhet på hva som skjer i både hode og kropp kan vi tydeliggjøre, utforske og oppdage oss frem til en dypere innsikt, forståelse eller erkjennelse. Vonde opplevelser sitter ofte i kroppen, og kroppen kan gi verdifull informasjon som ikke alltid er tilgjengelig for bevisstheten. Sammen utforsker vi ulike fenomener i livet ditt og hvordan det påvirker deg og dine valg..

Ordet gestalt er opprinnelig tysk og kan oversettes til et meningsfylt hele. Dette henspeiler til troen på at vi alle forsøker å skape mening ut av det vi sanser og opplever i lys av de forutsetninger som vi til enhver tid har. I gestaltterapi tror vi på at endring først skjer når du blir oppmerksom på, og anerkjenner det som er.

Gestaltterapi har sine røtter i humanistisk psykologi, og ble grunnlagt av det tyske ekteparet Laura og Fritz Perls og amerikaneren Paul Goodman på 50 og 60-tallet. Formen bygger i tillegg på ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Mer informasjon om gestaltterapi, finner du på hjemmesidene til NGF, Norsk Gestaltterapeutforening, og/eller se videoen under. 

Hva er gestaltterapi?

Når og hvordan

Å gå i terapi handler om å ta vare på seg selv, og om å ta ansvar for våre relasjoner. 

Vi opplever alle utfordringer i livet, og i perioder trenger vi en støttespiller, en å lufte tankene med. Sliter du med angst, er mye lei deg, stresset, sliten, har det vanskelig på jobb - eller med partneren? Eller kanskje du ønsker å utforske mulighetene, bli mer bevisst på dine valg, eller å bli mer kjent med deg selv? I alle disse tilfellene kan det være fruktbart med terapi. 

Det finnes sjelden en "quick-fix", og min erfaring er at det krever arbeid, både fra terapeut og klient å gå i terapi. Det kan være utfordrende, krevende og vanskelig - men også dypt meningsfullt, inspirerende og utviklende.

 

Jeg støtter deg gjerne i din prosess, og du er varmt velkommen til å ta kontakt.

Parterapi

Kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom er velkommen. Min oppgave vil være å støtte dere i å jobbe med relasjonen. Målet er at dere ser og forstår hverandre bedre, at dere kan uttrykke behov og kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par. 

Noen ganger er det ikke mer å hente i en relasjon, og parterapi kan også være nyttig for dere som har bestemt dere for å gå fra hverandre. Da er fokuset å "lukke relasjonen" og avslutte forholdet på best mulig måte. 

Light%20Bulb%20Poster_edited.jpg
holde hender

Kvalitetssikring og taushetsplikt

Som utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt og medlem i Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) plikter vi å følge foreningens etiske retningslinjer

For å kvalitetssikre og utvikle vår terapeutpraksis, går vi i jevnlig veiledning. Vi er underlagt taushetsplikt, og all informasjon mellom klient og terapeut er konfidensiell. All journalføring er i henhold til GDPR regler. 

Dersom en klient mener at terapeuten handler i strid med etiske prinsipper kan dette klages inn til foreningen eller til NGI, Norsk Gestalt Institutt. 

IMG_7312.jpeg

Hva passer for meg?

Har du ikke vært i terapi eller coaching før, og lurer på om det er noe for deg? Er du usikker på hva du ønsker?

Kanskje er terskelen høy og du synes det er sårt eller vanskelig å ta kontakt? Vet du ikke helt hva du skal si?

Å gå i terapi eller coaching er å ta ansvar for seg selv, egen livskvalitet og helse - på lik linje med at du tar deg en joggetur, eller gjør yoga. Ingenting er for "dumt". Her kan du føle deg helt trygg på at du blir tatt godt imot, og at vi sammen finner en god vei.

IMG_7723.jpeg

Personlig fremmøte

Når du ønsker å møtes ansikt til ansikt, eller kjenner at online terapi ikke passer for deg. 

Vi følger helsedirektoratets retningslinjer: 

// Kom til avtalt tid, så unngår vi flere i ventesone

// Håndvask når du kommer - og går

// Vi holder 2 m avstand gjennom timen

// Drikke serveres ikke, ta med egen om ønskelig. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. 

Velkommen!

Bestill time

Skjermbilde 2020-09-16 kl. 14.20.29.png

Online eller telefon

Vi har god erfaring med terapi via både telefon og pc. Er du syk, eller usikker på om du vil møte opp personlig? Da er både videokonsultasjon og telefon gode alternativer til personlig fremmøte.

 

Med online-terapi jobber vi i sikre datarom, som ivaretar personvern iht dagens GDPR krav.

Velkommen!

bottom of page